Mobeye Doormelden naar (Particuliere) Alarmcentrale

Doormelding naar een meldkamer

Een alarmsysteem is pas zinvol als de opvolging goed is geregeld. Een Mobeye apparaat kan bellen, sms’en en e-mailen naar meerdere contactpersonen. Voor een professionele opvolging laat u het Mobeye apparaat de meldingen sturen naar een (particuliere) meldkamer (PAC).

Hoe werkt de doormelding naar een PAC?

Een (particuliere) meldkamer wil meldingen in een gestandaardiseerd format ontvangen. Hieraan herkennen ze het type melding en de opdrachtgever (“client”). Vervolgens bellen ze de contactpersonen die van te voren voor de client zijn doorgegeven.
Ieder Mobeye apparaat kan meldingen naar een PAC sturen. Dit gebeurt via het standaard uncrypted SIA DC/09 protocol. Nagenoeg alle meldkamers werken hiermee.

Welke berichten worden gemeld?

Afhankelijk van uw Mobeye apparaat en de toepassing, worden specifieke berichten doorgestuurd naar de PAC. Zo zal een inbraaksysteem een andere melding doorsturen dan een rookmelder. Voorbeeld: een CM4000 die wordt gebruikt om inbraakmeldingen door te sturen van een inbraakpaneel, zal het “ingang 1 alarmbericht” doorsturen als een inbraakalarm (BA). Mocht de CM4000 voor de doormelding van brand worden gebruikt, dan richten we het “ingang 1 alarmbericht” in als brandalarm (FA).

Volgende berichten zijn de meest gangbare:
 • alarm (zoals inbraak, brand, temperatuur)
 • alarmherstel
 • stroomuitval
 • stroomherstel
 • dagelijks testbericht (“keep-alive”)
 • lage batterijspanning

Kan ik nog steeds eigen berichten ontvangen?

Naast de doormelding naar een meldkamer blijft de standaard berichtgeving (bellen, sms’en, e-mailen) naar eigen contactpersonen nog steeds mogelijk. Als u dus zelf nog een oogje in het zeil wilt houden, dan laat u (een van) deze berichten parallel naar uzelf sturen. Ook blijven alle historische meldingen zichtbaar in de gebeurtenissenlijst.

Kunnen meerdere zones worden ingericht?

Bij iedere melding kan een zone worden meegegeven. Een Mobeye systeem met meerdere ingangen kan dus zonemeldingen maken. Het is zelfs mogelijk om vanuit aparte Mobeye apparaten met hetzelfde clientnummer, maar met verschillende zones te laten melden. Bij de PAC geeft u aan wat de naam/locatie is van iedere zone.

Welke stappen zijn nodig voor de doormelding?

Voor doormelding naar een PAC dient het Mobeye apparaat aangesloten te zijn op de Mobeye Internet Portal. Het Mobeye apparaat stuurt de meldingen eerst naar de portal die deze direct doorzet naar de PAC, in het juiste format. Om dit goed in te richten, volgt u volgende stappen:

 1. Verifieer of uw meldkamer kan werken met het SIA DC/09 protocol.*
 2. Meld uw Mobeye apparaat aan op de Mobeye Internet Portal.
 3. Sluit met de meldkamer een contract af voor opvolging.
 4. Neem contact op met ons voor de inrichting van de PAC voor uw apparaat.
 5. Een test wijst uit of alles goed binnengekomen is bij de PAC.

* Onder meer de volgende meldkamers zijn al geverifieerd: SMC, Securitas, Alert Security, G4S, Europac, NIVD, Alarmmeldnet, Trigion, Stanley, ISX. Voor andere meldkamers hebben we naast het client nummer, ook het IP adres en de poort van de meldkamer nodig. U kunt ons ook eerst raadplegen of uw meldkamer al bij ons bekend is.

Andere doormelding nodig?

Indien een ander protocol nodig is, of liever gewerkt wordt met een API, neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Meer weten over doormelden naar een meldkamer?
Of heeft u het apparaat al ingericht en wilt u de doormelding aanvragen?