Mobeye oplossingen
voor de zorgsector

Innovaties in de medische sector staan niet stil. Zorg op afstand neemt een vlucht. Dit geeft ons meer bewegingsvrijheid zonder gezondheidsrisico. Mobeye draagt graag een steentje bij, zowel als zorgalarm als bij de bewaking van medische apparatuur.

Ontwikkeld voor de zorgsector

We inspireren u graag met voorbeelden van toepassingen van onze producten in de zorgsector. Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies. Ons team denkt graag mee!

.

Temperatuurbewaking

Voor functie- en kwaliteitsbehoud van medische stoffen is de temperatuur tijdens opslag en transport cruciaal. Deze dient continu gemonitord te worden. Met online inzicht en direct alarm bij problemen.

Toepassingen:

.

Medische alarmering

Voor de bewaking van medische apparaten biedt Mobeye diverse oplossingen. Dit kan betrekking hebben op het alarmeren bij medische problemen, of op het doorgeven van een apparaatstoring.

Toepassingen:

.

Bescherming en hulp aan kwetsbare mensen

Voor kwetsbare mensen kan een extra oog op veiligheid van levensbelang zijn. Mobeye producten voorzien mantelzorgers van cruciale informatie.

Toepassingen:

Productoplossingen
voor de zorgsector

CML4255
Temperatuur
CM4100
Stroom
MiniPir
Inbraak
CM4400
Rook
MCK100
Toegang
CM4600
Combinatie
CM4000
Alarm
CM4500
Paniekmelder

Mobeye stories Ervaringen uit het veld