Mobeye oplossingen
voor gebouwen

Facilitair management behelst goed beheer van gebouwen en terreinen. Met preventieve maatregelen en juiste informatie. Mobeye biedt gebouwbeheerders oplossingen voor bewaking en aansturing op afstand.

Bewakingsoplossingen voor gebouwen

We inspireren u graag met voorbeelden van toepassingen van onze producten die helpen bij facilitair management. Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies. Ons team denkt graag mee!

.

I/O melders

Met simpele hulpmiddelen wordt het gemakkelijker om zaken binnen en rondom gebouwen in de gaten te houden.

Toepassingen:

.

Inbraakdetectie

Eén van de onderdelen van facilitair management is inbraakpreventie. Mobeye Inbraaksystemen kunnen hierbij helpen.

Toepassingen:

.

Temperatuurbewaking

Bij geconditioneerde opslag is de bewaking van de temperatuurwaarden van belang. Mobeye heeft diverse temperatuurmonitoring systemen in het assortiment.

Toepassingen:

.

Waterdetectie

Schade door water is vaak kostbaar. Het is van belang lekkages vroegtijdig te constateren.

Toepassingen:

.

Brandmelders

Bij brand is het zaak zo snel mogelijk actie te nemen. De Mobeye brandalarm-doormelders stellen de contactpersonen telefonisch op de hoogte.

Toepassingen:

.

Toegangscontrole (telefoon)

Mobeye verzorgt veilige en eenvoudige toegangscontrole met de mobiele telefoon voor het openen van een hek, deur of poort. Via een online tool stelt de beheerder de telefoonnummers in en heeft inzage in de activiteiten.

Toepassingen:

Productoplossingen
voor facilitair management

CML4275
Temperatuur
CM4100
Stroom
CM4400
Rook
MS100E
Telemetrie I/O
MCK100
Toegang
CM4600
Combinatie
CM4000
Alarm
CM4300FS
Water

Mobeye stories Ervaringen uit het veld