Mobeye Techno-terminologie

Het is ons streven techniek als hulpmiddel te bieden in situaties waar bewaking gewenst is. Daarnaast hopen we dat onze producten met plezier ingezet worden en de gebruiker zich het product eigen maakt. Daarom zijn Mobeye producten eenvoudig in het gebruik en is de documentatie toegankelijk. Maar het valt niet te voorkomen: ook wij gebruiken op de website, in de datasheets en in de handleidingen begrippen die wellicht niet voor iedereen direct duidelijk zijn. Ter lering en vermaak lichten we een aantal “vaktermen” toe, in de context van Mobeye producten.

GSM / 2G / UMTS / 3G / 4G / NBIOT / LTE-M / CAT-1 / CAT-12 / 5G

Voor mobiele communicatie bestaan verschillende technieken. Bij de eerste mobiele telefoons was het landschap overzichtelijk; er was vooral GSM, ook wel 2G. Dit netwerk wordt nog altijd gebruikt. Toen kwam UMTS, ofwel 3G. Deze techniek heeft geen lange levensduur gehad. Daarna kwam 4G, met diverse bandbreedtes. Landen en providers kiezen hun eigen tijdpad voor de uitrol van de diverse “lagen” in 4G. In sommige landen is de introductie van 5G is al in volle gang. De mobiele masten van de verschillende Nederlandse providers zijn te zien op de Nederlandse netwerkkaart.
In de nieuwste Mobeye producten zit een 4G LTE-M communicatiemodule met fallback naar 2G. LTE-M staat voor Long Term Evolution Mobile. Het is ontwikkeld voor machine-to-machine toepassingen, met relatief laag datagebruik. De dekking van LTE-M is veel beter dan 2G en 4G “streaming banden”, en het heeft diepe penetratiegraad in gebouwen. Bovendien is het veel energiezuiniger, goed voor batterijgevoede toepassingen. Als LTE-M niet beschikbaar is, verbinden Mobeye apparaten zich met 2G; hierdoor zijn ze inzetbaar in heel Europa en de meeste landen wereldwijd.

Uitfasering 2G: lees hier verder voor de laatste ontwikkelingen wat betreft de uitfasering en het stopzetten van het 2G netwerk.

Passief infrarood (PIR)

Een PIR, zoals gebruikt in de Mobeye MiniPir en Buitenmelder detecteert bewegende warmtebronnen. De (fresnel) lens bestaat uit verschillende delen. Zodra het warmtebeeld (infrarode straling) verandert, reageert de melder. Mensen, grote dieren (insecten en spinnen niet), tocht en direct zonlicht op de lens worden opgemerkt. Voorkom dus tocht en direct zonlicht. Mocht er toch nodeloos alarm zijn geweest, verander dan de positie van het alarmsysteem of zet de sensorgevoeligheid op “laag”.

Wat is jamming?

Jammen is het onderdrukken van draadloze signalen door op dezelfde golflengte een verstorend signaal te sturen. GSM-jammers worden enkel door een klein groepje zeer professionele inbrekers gebruikt, maar het leidt wel tot een verstoring bij het versturen van meldingen als ze in de buurt van het apparaat worden gehouden. Mobeye producten zijn hierop alert. Als een inbreker een alarmsysteem jamt, signaleert het Mobeye alarmsysteem dit. Zodra de verstoringsbron weg is, zal het alarmsysteem het alarm zo snel mogelijk alsnog doormelden met de melding dat deze vertraagd is.

Het verschil tussen NO/NC en analoge ingangen

Als we over de ingangen van de Mobeye apparaten spreken, is het type ingang van belang. Deze bepaalt immers het type sensor, beter gezegd het uitgangssignaal van de sensor, dat kan worden aangesloten. We doen hier een poging het verschil tussen ingangen voor potentiaalvrije, digitale en analoge contacten uit te leggen in simpele woorden. We richten we ons hierbij op het uitgangssignaal van de sensor die op de Mobeye ingang wordt aangesloten.

NO/NC alarmingangen
Op “normally open” en “normally closed” ingangen kan een potentiaalvrije, ofwel spanningsloos contact worden aangesloten. Simpel gezegd, het contact schakelt de ingang “open” of “dicht”. Voor de aangesloten sensor is het dus van belang om te weten of deze een spanningsvrije uitgang heeft. Een magneetcontact is een pure spanningsvrije schakelaar; een afgetakt signaal van een storingslampje zal wel een spanning doorgeven. De Mobeye NO/NC ingangen kunnen een beperkte spanning toch als potentiaalvrij zien; zie hiervoor de FAQs.

Analoge ingangen
Een analoge ingang verwacht een (beperkte) ingangsspanning, die de Mobeye printplaat uitleest. De spanningswaarde zegt iets over de uit te lezen sensor. Zo geeft het voltage van de accuspanning direct inzicht in de toestand. Voor andere analoge sensoren zal het Mobeye apparaat het voltage herberekenen naar andere waarden, zoals druk, vochtigheid, of ammoniakgehalte.

Digitale (uniwire) ingangen
Een digitale (uniwire) ingang ontvangt signalen in nullen en enen. De sensor die deze signalen verstuurt heeft een meetwaarde intern omgezet naar een digitaal signaal. Bij het oversturen van het digitale signaal zijn er weinig verstoringen. Na ontvangst wordt het signaal weer omgezet in een logische waarde. De digitale Mobeye ingangen zetten ook een spanning op de sensor die nodig is om deze uit te lezen.

Het verschil tussen een open collector en een relaisuitgang

Een deel van de Mobeye apparaten heeft een uitgang, waarmee iets kan worden aangestuurd. De uitgang heet ook wel een actuator. Sommige apparaten hebben een open collector uitgang, andere een relais.

Relaisuitgang
Een relais is een soort schakelaar. Het is bevestigd op de printplaat, maar vormt een eigen (galvanisch gescheiden) circuit. Intern heeft het een spoel, elektromagneet en een schakeling. De schakeling heeft twee toestanden, “open” en “gesloten”. Het Mobeye apparaat kan spanning zetten op het relais, bijvoorbeeld na een alarm of inkomend commando. De spoel wekt dan een magnetisch veld op, wat de schakeling van toestand doet veranderen. Een extern apparaat dat is aangesloten op het relais, maakt gebruik van deze status “open” of “gesloten”. Hierdoor kan het worden geactiveerd of gedeactiveerd. Er komt geen spanning uit het relais (“potentiaalvrije schakeling”).

Open collector uitgang
Een open collector uitgang is een soort schakelaar. Hij is bevestigd op de printplaat en geeft een uitgangsspanning. Door het variëren van een weerstandswaarde is de status van deze uitgang beïnvloedbaar. De status is ofwel “geaard” ofwel “zwevend” (open keten, losgekoppeld). Bij een hoge weerstand loopt er geen stroom door het circuit. De Mobeye software kan de weerstand naar nul brengen, bijvoorbeeld na een alarm of inkomend commando. Hierdoor schakelt de uitgang open. Er staat altijd uitgangsspanning op de uitgang die gelijk is aan de externe voeding op het Mobeye apparaat (12V). Een extern apparaat dat is aangesloten op de open collector uitgang kan deze 12V spanning gebruiken als ingangsspanning (max. 200 mA). Voor een zwaarder apparaat is een extern relais nodig. De open collector uitgang wordt dan gebruikt om het relais aan te sturen. Bij een 6V batterijgevoed Mobeye apparaat werkt de uitgang niet.