Innovatie en productontwikkeling

Mobeye is in 2008 opgericht om met zinvolle innovaties mens en organisatie te helpen het leven veiliger, makkelijker en waardevoller te maken.

Als Nederlands fabrikant met in-house research en ontwikkeling richten we ons op low power telemetriesystemen. Dit resulteert in concrete producten met functies op het gebied van meten, melden, loggen en aansturen. De meeste Mobeye producten zijn batterijgevoed inzetbaar. In ieder product is een geïntegreerde communicatiemodule. Dit maakt bewaking mogelijk op plaatsen zonder lokale infrastructuur. Zolang er een telecommast in de nabijheid is, heeft u een betrouwbaar product.

Mobeye producten zijn breed inzetbaar en hebben een veelvoud aan instellingen. Toch is ieder product compact en gericht op een specifieke functie. Zo blijven de producten overzichtelijk en betaalbaar voor de gebruiker.

Uw inbreng telt

Doordat we in nauw contact staan met gebruikersgroepen, krijgen we veel terugkoppeling uit de markt. We leren voortdurend bij over de wijze van inzet van Mobeye producten en het verhaal erachter. Met deze input kunnen we de producten weer verder ontwikkelen, met nieuwe en verbeterde functies.

Modulair bouwen

De producten zijn gebaseerd op modulaire hardware en softwareplatforms. Dit resulteert in jarenlang opgebouwde kennis en beschikbare technologie. De kwaliteit en functionaliteit is gebaseerd op ervaring en doorontwikkeling. Voordat een product wordt gelanceerd, doorgaat het uitgebreide software-evaluaties en testprocedures.
Alle producten in de catalogus ondergaan continue verbetering en updates en zijn daardoor altijd actueel. Dit is onze manier om innovatiekracht te houden en betrouwbaarheid te garanderen.

Klantspecifiek

Op de website vindt u een veelvoud van Mobeye producten. Voor de meeste bewakings- en telemetriesituaties bieden zij een oplossing, eventueel met hulp van ons persoonlijk advies. Mobeye ontwikkelt ook klantspecifieke producten, waarbij de bestaande hardware-, software- en IoT-platforms een uitgangspunt vormen. Zo kunnen we kwaliteit en efficiency waarborgen.

Voor vragen over Mobeye technologie en de mogelijkheden, neem contact met ons op.