Waar gegevens informatie worden

Een enkele meetwaarde geeft een status aan, een reeks aan waarden kan een indicator zijn van een verandering. Bij beschikbaarheid van veel gegevens zijn voorspellingen over toekomstige situaties mogelijk.
De kikkerfabel vertelt ons dat een kikker zijn gevaar niet waarneemt in opwarmend water. Als de watertemperatuur in een simpele grafiek wordt uitgezet, is het ineens heel duidelijk wat er gebeurt en is het een goede voorspeller van de trend.

Het meten van waarden levert interessante inzichten op. Veel Mobeye toepassingen zijn gericht op het bewaken van specifieke waarden. Dit kan een specifieke temperatuur betreffen, een alarmstatus van een inbraaksysteem, water niveau, de druk in een leiding, etc. Naast het melden bij onraad, verschaffen de waarden ook andere informatie, zoals de verandering van een toestand. Patronen en afwijkingen helpen bij de analyse van een systeem.

De duiding van een alarm

Mobeye producten worden veelal toegepast in situaties waar het bewaken van alarmgrenzen hand in hand gaat met data-analyse en het voorspellen van het verloop van waarden.
Een watermelder in een openbaar toilet kan primair bedoeld zijn om tijdig de schoonwatertank bij te vullen en de vuilwatertank te legen. Als dan blijkt dat een tank steeds sneller leeg loopt en het toegenomen gebruik niet logisch is, duidt het wellicht op een lek. Een brandmelder die onterecht lijkt af te gaan, kan ook zijn afgegaan door een clandestiene roker in de ruimte.

Patronen en trendanalyses

Als het meetinstrument alarmeert, daarnaast meetwaarden logt en inzichtelijk maakt in een grafiek of tabel, geeft data-analyse nog meer informatie. Naast patronen geven trendanalyses een blik op de status en wordt het zelfs een voorspeller van de toekomst. Een temperatuur in een koelkast die snel oploopt, kan wijzen op een defect, een open deur of stroomuitval. Loopt de temperatuur echter langzaam op, kan het duiden op het einde van de levensduur van de koelkast. De temperatuur die gemeten wordt midden in een berg opgeslagen melkpoeder kan een explosie voorkomen. Als poeder gaat broeien, bestaat dit risico. Hiervoor is een trendgrafiek, met alarmgrenzen, een goede voorspeller.

Actie door inzicht

Het meten aan accuspanning geeft het verloop van de spanning. Een te lage spanning kan leiden tot een defecte accu, wat voorkomen wordt door de accu automatisch te laten afschakelen. Het spanningsverloop geeft een indicatie van de gezondheid van de accu. Te snel leeglopen geeft een onbetrouwbare werking en vraagt om reparatie of vervanging. En in specifieke situaties zoals bij elektrische vaartuigen geeft de analyse van het spanningsverloop inzicht in het gebruik. Een verhuurder die ziet dat de accu te snel leeg getrokken wordt kan de huurder aanspreken op het vaargedrag.

Plannen van onderhoud

Het monitoren van de druk in vacuümbuizen geeft inzicht in de luchtdichtheid van de wand van de buizen. Door de oplopende druk in de trendgrafiek te zetten kan onderhoud nauwkeurig gepland worden. Dit geeft direct ook de mogelijkheid de werkzaamheden efficiënt uit te voeren. Door niet alleen naar alarmgrenzen te kijken maar ook naar de trend, kan onderhoud naar voren getrokken worden en is daardoor te combineren met bijvoorbeeld urgent onderhoud aan naburige installaties.