Doormelding van uw alarmsysteem naar een meldkamer

In een professionele omgeving is het doormelden van het alarm naar een meldkamer betrouwbaar en veilig. Een particuliere alarm centrale (PAC) staat 24/7 paraat, en zorgt voor de alarmopvolging volgens het opgegeven protocol, en voor een adequate reactie als de 24-uurs testmelding uitblijft. Een meldkamer belt de alarmberichten door aan privépersonen, of stuurt een surveillancedienst aan.

Na 2023, als de laatste analoge telefoonlijnen zijn uitgefaseerd, kan de PAC alleen nog berichten via IP ontvangen. Een van de standaard protocollen hiervoor is SIA DC/09.

Voor het IP-doormelding naar een meldkamer is de Mobeye CM4100 een universele alarmdoormelder, die via het IP protocol SIA DC/09 naar alle particuliere alarmcentrales doormeldt. Hierbij zijn twee kanalen te kiezen, dus zone-informatie wordt samengevoegd in één bericht.

Aanmelden in enkele stappen

 • Sluit de CM4100 aan op de alarmuitgang (relais) van het bestaande alarmsysteem.
 • Sluit de 12V-24V voedingsuitgang aan, of gebruik de adapter.
 • Registreer de CM4100 in de Mobeye Internet Portal, met de Mobeye simkaart.
 • Geef aan Mobeye de meldkamergegevens door: promnummer, IP-adres/poortnummers en betekenis van de meldingen.
 • Mobeye maakt de set-up voor de meldkamer en stuurt een eerste testbericht.
 • U maakt lokaal een testalarm, verifieert deze bij de meldkamer en laat het systeem uit test halen.
 • Alle berichten kunnen parallel ook naar privécontacten gaan. Wel zo inzichtelijk.

Hoe het werkt

 • De uitgang van het alarmsysteem zet de CM4100 in alarm.
 • Naast de twee alarmingangen meldt de CM4100 ook stroomuitval door.
 • Communicatie van de CM4100 naar de Mobeye Portal gebeurt via het betrouwbare telemetrienetwerk LTE-M (en fallback 2G).
 • Direct na ontvangst gaat het bericht als IP-bericht (SIA DC/09) naar de meldkamer.
 • Dagelijks stuurt de CM4100 een testbericht naar de meldkamer om de communicatie te verifieren.
 • In de Mobeye Portal kunnen, naast de melding naar de PAC, ook andere contactpersonen ingesteld worden als alarmontvanger.
 • Let op, enkel de berichten die de alarmuitgangen van uw alarmsysteem doorgeven komen bij de melkamer. Check wat dit betekent voor sabotage-alarm of RF-problemen.

Doormelding naar de PAC is kosteloos als u gebruikt maakt van de Mobeye sim/portal dienst. Wel dient u u zelf een meldkameraccount te regelen.