Mobeye Temperatuurbewaking in de ICT serverruimte

Digitalisering maakt bedrijven afhankelijk van betrouwbare data-opslag. Naast veilige servers is een goed ingerichte serverruimte een vereiste. Hiervoor zijn de stroomvoorziening en een goede airconditioning zo belangrijk, dat deze speciale aandacht verdienen. Het zou niet de eerste keer zijn als de airco het begeeft op een warme zomerdag en data onherstelbaar beschadigt. Mobeye temperatuurbewaking geeft de ICT-er inzicht in de tempera­tuur in de serverruimte en werkt als onafhankelijke stroom­uitval­bewa­ker. Via de extra ingangen kan het storingssignaal van de airco of een deurmagneet bewaakt worden.

Alarmering met volledig temperatuurinzicht

De Mobeye temperatuurmelders meten de omgevingstemperatuur continu en alarmeren bij het bereiken van de grenswaarde. Via oproep, sms en/of e-mail worden de contactpersonen gewaarschuwd. De Mobeye CM4200 geeft enkel een alarm, met eventueel herhalingen. De CML4255 geeft, naast alarmering, het volledige temperatuur­verloop weer via een online applicatie. Met instelbare intervallen logt het apparaat de temperatuur en stuurt deze over naar de online omgeving.

Stroomuitvalarm

Zowel de Mobeye CM4200 als de CML4255 bewaakt de aanwezigheid van de externe spanning door het aansluiten van een netstroomadapter. Bij het wegvallen ervan volgt direct een alarmering. De netadapter is leverbaar als Mobeye accessoire.

Documentatie


Download de informatie “Temperatuurbewaking in de ICT serverruimte”

Ga naar de productpagina Mobeye CM4200

Ga naar de productpagina Mobeye CML4255