Meten met sensoren

Sensoren zijn de kunstmatige zintuigen die ons helpen waar te nemen. Slimme sensoren gaan net iets verder dan het touwtje uit de brievenbus dat ons vertelt of de postbode is langs geweest. Het voorspellen van een tsunami, het meten van stralingsniveaus, of het signaleren van een defect ondergronds leidingwerk vraagt om innovatie en hoge kwaliteit van sensoren.

Sensoren zijn elektronisch of mechanisch uitgevoerd. Het analyseren van gemeten waarden geeft een schat aan informatie, daarvoor verwijzen we naar ons artikel over data analyse.

Standard industrial sensors

Hoewel sensoren in veel soorten en maten bestaan, zijn er overeenkomsten. De meeste sensoren hebben een gelijksoortig uitgangssignaal, ofwel een gestandaardiseerde methode voor het uitlezen van de gemeten waarden. Bij Mobeye noemen we deze de standard industrial sensors.

Generiek uitleesapparaat

Gestandaardiseerde uitgangssignalen maken sensoren breed inzetbaar en bruikbaar voor “system integrators”. Het betekent ook dat een “uitleesapparaat” enigszins generiek kan zijn, geschikt om vele soorten sensoren uit te lezen. En dat is precies het stuk waar Mobeye zich op heeft gespecialiseerd.


De meest voorkomende uitgangssignalen

Potentiaalvrije sensoren

Een potentiaalvrije sensor kan het beste omschreven worden als een contact dat “open”  of “dicht” kan schakelen. Onder deze groep vallen schakelaars, magneetcontacten en relaiscontacten.

Een voorbeeld van een potentiaalvrije sensor is een magneetcontact, met het vaste deel bevestigd aan de deurpost en het magneetgedeelte aan een deur. Bij een gesloten deur zijn de twee delen dicht tegen elkaar, en is het contact gesloten. Als de deur opengaat gaan de twee delen van elkaar af, en wordt de lus geopend. Het vaste deel (op de deurpost) heeft intern een metalen deel, dat gebogen wordt door de magneet en zodoende als schakelaar fungeert.

Een relais is een bijzonder soort schakelaar, deze schakelt als hij wordt bekrachtigd. Het magnetisch veld zet de schakelaar om. Waar de ingangsspanning per relais kan verschillen, is het uitgangssignaal altijd potentiaalvrij.

Analoge sensoren

Onder deze groep vallen sensoren met een “voltage” uitgang. Sensoren hebben veelal een range tussen 0V en 1V, 0V en 5V, 0 en 10V, of 4-20mA.

Als voorbeeld nemen we een specifieke druksensor. Volgens de datasheet geeft deze een uitgangsspanning tussen 0.5VDC tot 4.5VDC. Hij kan een druk tussen 0 Bar tot 1 Bar weergeven. Een gemeten waarden van 0.5V komt overeenkom met 0 Bar, een uitgangssignaal van 4.5V betekent een druk van 1 Bar . Tussen deze punten geldt een rechte lijn, ieder gemeten uitgangswaarde staat voor een eigen drukwaarde. Het meetinstrument geeft de druk dus weer door de spanning te meten en deze te herberekenen. Door de waarden te interpreteren en bijvoorbeeld met een alarmgrens te vergelijken, wordt het meetinstrument een drukmeter. De sensor had ook een andere waarde kunnen meten, neem bijvoorbeeld ammoniak, en met dezelfde logica de metingen kunnen uitvoeren.

Analoge sensoren hebben voeding nodig. Afhankelijk van de situatie en type sensor, is dit continue of enkel periodiek. Mobeye heeft zich toegelegd op het voeden en uitlezen van sensoren, zelfs met een extreem lage energieverbruik. Hierdoor wordt de hele meetopstelling geschikt om batterijgevoed te werken of gevoed door zonnepanelen.

Weerstandsmeting

Veel temperatuursensoren werken door de verandering van de elektrische weerstand van een metaal of halfgeleider door de temperatuur. De gemeten temperatuur wordt afgeleid uit de weerstandsverandering. Voorbeelden zijn PT100 en PT1000 sensoren.

Pulsgever

Een pulsgever is uitleesbaar via een pulsenteller. Zo bestaan debietmeters doorgaans uit een (water) rad. Als water door een buis stroomt, zal het rad draaien en periodiek een puls geven, ofwel het zet een magneetcontact dicht. Als het water harder stroomt, zal het rad sneller draaien. Iedere wenteling staat dan voor bijvoorbeeld 10 liter water.

Wat kan Mobeye voor u betekenen?
Mobeye is producent van meet-, log-, regel-, en meldtechniek. Meerdere Mobeye producten worden geleverd inclusief een sensor. De meeste Mobeye producten kunnen potentiaalvrije sensoren uitlezen. Voor het uitlezen van analoge sensoren en pulsgevers biedt Mobeye de “analoge producten”, zoals de Mobeye SISTM en Mobeye CML4055. Deze lezen analoge sensoren uit, converteren de waarden naar een zinvolle eenheid, en loggen geven ze weer in grafiek/tabelvorm, naast de bewaking van alarmgrenzen. Uniek is dat Mobeye producten én de sensoren ook batterijgevoed werken, voor situaties waar geen externe spanning voorhanden is.