Mobeye De bewaking van de AED-Kast

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) helpt het hartritme herstellen bij een hartstilstand. De AED hangt doorgaans in een kast die gemakkelijk toegankelijk is voor hulpverleners. Omdat iedere seconde telt, is het zaak dat de AED altijd betrouwbaar is en direct bruikbaar.

Mobeye is al ruim tien jaar betrokken bij het bewaken van AED-kasten. Met oplossingen op het gebied van het doorgeven van het opengaan van de AED-kast, het bewaken van de temperatuur en stroomvoorzie­ning in de kast, en het op afstand opensturen van de kast.

Alarmering als de AED-kast opengaat

Voor de beheerder van een AED-kast is het van belang te weten of de AED kast is geopend. Na gebruik van de AED, is controle op de werking en vervanging van de elektrodes vereist. Een kastalarm kan ook duiden op diefstal of sabotage.
Dit stimuleert om AED’s toegankelijk te houden voor iedereen, zonder sleutel of pincode.

De Mobeye CM-Guard alarmeert de beheerder direct bij het openen van de AED-kast. Dit kan een volledig batterijgevoed alarm zijn, waardoor de kast niet aangesloten hoeft te zijn op de externe stroomvoorziening.

Klimaatbeheersing in de AED-kast

AED-kasten die buiten hangen, dienen voorzien te zijn van een klimaatbeheersingssysteem. De bewaking hiervan gebeurt met een Mobeye PowerGuard (CM4100) of Mobeye ThermoGuard (CM4200), in combinatie met controle op de stroomvoorziening. Voor advies over deze oplossingen, kunt u ons raadplegen.

Controle op de stroomvoorziening

Voor AED-kasten die aangesloten zijn op de netspanning, is de stroomvoorziening van cruciaal belang. De Mobeye PowerGuard bewaakt deze. Zodra er stroomuitval is, volgt een alarm. De bewaking gebeurt door de meegeleverde net­adapter in hetzelfde stopcontact te steken als de te bewaken systemen, of direct op een 12VDC uitgang.

Klantspecifieke oplossingen

Mobeye heeft diverse klantspecifieke oplossingen voor AED-kasten ontwikkeld. Voor het vliegveld in Singapore is deze gericht op alarmering van de medische staf en bewaking van de kast. Voor diverse Nederlandse organisaties is een kast ont­wikkeld die via de hulpdiensten op afstand van het slot gaat. Ook zijn er com­binaties gemaakt met klimaatbeheersing.

Documentatie


Download de informatie “Bewaking van de AED-kast”

Ga naar de productpagina Mobeye CM4000

Ga naar de productpagina Mobeye CM4100

Ga naar de productpagina Mobeye CM4200