Mobeye Haspelmelder voor de beregeningsinstallatie

Landbouwproducten verdienen de beste omstandigheden, ook bij droog weer. Uw sproei-installatie heeft hierbij een belangrijke functie. Om verantwoord om te gaan met het land en met het beschikbare water, helpen de Mobeye haspel­melder en pompaansturing de agrariër efficiënt te handelen.

Een seintje voor het verplaatsen van de beregeningsinstallatie


Bij aanhoudend droog weer zorgt de beregeningsinstallatie voor vochtige gewassen en landbouwgrond. Een beregeningshaspel dient regelmatig verplaatst te worden. Met een seintje aan de agrariër, waarschuwt de Mobeye Haspel­melder dat de haspel aan het eind van een strook is, eventueel in combinatie met het uitzetten van de pomp.

Hoe het werkt

Zodra de haspel bij de eindstop is, waarschuwt de Mobeye haspelmelder (CM4000) contactpersonen op de telefoon. De melding komt als push-bericht via de Mobeye Messages App, of als oproep, sms of e-mail.

Hoe te installeren

Afhankelijk van de installatie zijn verschillende signaleringen mogelijk

  • Als de beregeningspomp automatisch afsluit en deze heeft ook een (relais) uitgangssignaal, wordt de CM4000 hierop aangesloten.
  • Als de beregeningshaspel een relaiscontact heeft, dat schakelt als het bij de eindstop komt, wordt de CM4000 hierop aangesloten.
  • Ten slotte kan een positieschakelaar met een maak/breekcontact op de afslagbeugel van de beregeningshaspel bevestigd worden. De schakelaar wordt verbonden met een potentiaalvrije ingang van de CM4000

Op afstand de pomp uitzetten

Om te voorkomen dat water verloren gaat bij de eindstop, kan een waterpomp op afstand worden uitgezet. Hiervoor is de Mobeye CM4000-O, met een open collector uitgang, of een variant met relais. Het uitzetten gebeurt via sms, of automatisch aangestuurd vanuit de haspelmelder (CM4000).

Documentatie


Download de informatie “Mobeye Haspelmelder en Pompaansturing”

Ga naar de productpagina Mobeye CM4000