Mobeye Haspelmelder voor de beregeningsinstallatie

Landbouwproducten verdienen de beste omstandigheden, ook bij droog weer. Uw sproei-installatie heeft hierbij een belangrijke functie. Om verantwoord om te gaan met het land en met het beschikbare water, geven de Mobeye haspel­melder en telemetriemodule MS100 handvatten voor efficiënt handelen.

Op de hoogte van de beregeningsinstallatie


Haspelmelder CM4000

De Mobeye haspelmelder CM4000 waarschuwt u via de telefoon zodra de haspel bij de eindstop is aangeko­men. Haspels met een potentiaalvrij signaal bij de eind­stop geven een puls aan de haspelmelder. Desgewenst waarschuwt de melder ook voor stilstand halverwege. De Mobeye CM4000 heeft twee potentiaalvrije alarmcontacten. De unit kan langdurig batterijgevoed werken en beschikt ook over een 12VDC ingang. In een alarmsituatie informeert de 4G LTE-M /GSM communicatiemodule de contact­personen via push message, telefonische oproep of sms.

Telemetriemodule MS100E

De MS100E heeft twee relaisuitgangen om een pomp of een ander apparaat op afstand te bedienen. Dit kan via een oproep of sms-commando. Ook is het mogelijk de haspelmelder naar de unit te laten bellen en de waterpomp zo uit te zetten. Hier krijgt u zelf natuurlijk ook bericht van.

De MS100E heeft ook twee ingangen voor het bewaken van sensoren en signalen. Voor de ingangen, uitgangen en meldingen zijn diverse acties en reacties zijn instelbaar.

Documentatie


Download de informatie “Mobeye Haspelmelder en Pompaansturing”

Ga naar de productpagina Mobeye CM4000

Ga naar de productpagina Mobeye MS100