Support voor uw “CM4”-bewakingsproduct

Op deze pagina vindt u hulp voor Mobeye “CM4”- en “CML4”-producten.
Klik op het icoon voor informatie over het onderwerp.

How to

Openen behuizing en plaatsen simkaart
 • openen van de behuizing
 • het plaatsen van de simkaart
De ingangen
 • verschil tussen potentiaalvrij en analoog
 • welke sensoren kan ik aansluiten?
 • meerdere sensoren per ingang
 • hoe lang mag de sensordraad zijn?
 • hoe krijg ik een alarmherstelmelding?
 • hoe voorkom ik flippergedrag of een vals alarm?
 • het kalibreren van analoge ingangen
De uitgang
 • wat is een open collector uitgang?
Toelichting van het LED gedrag
 • LED gedrag (buitenkant)
Vervanging van batterijen
 • hoe vaak de batterijen vervangen?
 • welk merk batterijen?

FAQ

Waar vind ik productdocumentatie?
 • handleidingen
 • datasheets
 • CE declaration of conformity
Waar kan ik een product aanschaffen?
 • verkoopinformatie
 • prijsinformatie sim/portal
Waar vind ik informatie over de portal?

support voor de portal en app

Vraag en antwoord

Hoe de behuizing te openen

Voor het openen van de behuizing (binnenversie), zet u de duimen tegen de hoeken van de bovenzijde, boven de witte lijn. Geef met de middelvingers tegendruk aan de achterkant, onder de witte lijn. Druk de bovenkant met de duimen iets naar achteren. Als deze rond 1 cm is verschoven, tilt u de bovenkant op.


Hoe de simkaart te plaatsen

Zie het plaatje voor de vier stappen:

Schuif het metalen deel iets naar links en trek het klepje voorzichtig omhoog.
Plaats de simkaart met het koperen gedeelte naar beneden, met het schuine hoekje zoals in het plaatje.
Breng het klepje weer omlaag en schuif het metalen deel iets naar rechts.


LED gedrag

 • LED knippert groen, 1 seconde aan/1 seconde uit
  Het apparaat is nog niet geprogrammeerd. Activeer het apparaat in de Mobeye Internet Portal of (indien “stand-alone”) programmeer tenminste één telefoonnummer (TEL1).
 • LED knippert kort groen iedere 3 seconden
  Het apparaat staat aan en werkt op batterijen.
 • LED is continu groen
  Het apparaat staat aan en werkt op externe spanning.
 • LED knippert heel snel
  Het apparaat communiceert met de Mobeye Internet Portal.
 • LED knippert rood/groen
  De communicatiemodule zoekt netwerkverbinding. Wacht tot de verbinding is gelegd. Als dit langer dan 3 minuten duurt, volg de stappen onder “2x rood” of “3x rood”.
 • LED knippert 3x groen
  Het apparaat heeft een correct sms-commando ontvangen.
 • LED knippert 5x rood
  Het apparaat heeft een incorrect sms-commando ontvangen.
 • LED knippert 2x rood iedere 3 seconde
  Er is geen GSM-verbinding. Controleer de werking van de simkaart in een mobiele telefoon.
  Mobeye sim? Raadpleeg Mobeye.
  Eigen sim? Vervang de simkaart door een kaart van een andere provider; plaats de module op een andere locatie.
 • LED knippert 3x rood iedere 3 seconde
  Er is een simkaartfout, de pincode is geblokkeerd of (bij eigen prepaid sim) er is geen beltegoed.
  Mobeye sim? Raadpleeg Mobeye.
  Eigen sim? Controleer de werking van de simkaart in een mobiele telefoon; verwijder de pincode; check beltegoed; vervang de simkaart. Voer een complete reset uit.
 • LED knippert 4x rood iedere 3 seconden (bij opstarten)
  Lage batterijspanning, vervang de batterijen.
 • LED is uit
  Het apparaat staat uit, of de batterijen zijn leeg en er is geen externe voeding.

Vervangen van batterijen

Als een apparaat volledig batterijgevoed werkt, zonder externe spanning, behoren de batterijen minimaal een jaar mee te gaan. Dit is zelfs bij een dagelijkse (test)melding. Als het mobiele netwerkbereik ter plaatse zwak is, kan dit korter zijn. Net als iedere mobiele telefoon, zal de interne communicatiemodule het vermogen opvoeren om toch signaal te kunnen vinden. Dit heeft invloed op het batterijgebruik.
Als een apparaat extern gevoed is en de batterijen alleen sporadisch als back-up bij stroomuitval worden gebruikt, gaan ze veel langer mee, langer dan 3 jaar.
Bij lage batterijspanning volgt een melding. Bij apparaten die verbonden zijn met de Mobeye Internet Portal is dit in de vorm van een “service melding”. Als deze is gemist, is het uitblijven van een testmelding (“keep alive”) een tweede indicator. Een apparaat dat standalone werkt (zonder portal), stuurt de lage batterijmelding naar het eerste telefoonnummer (TEL1).


Meerdere sensoren aansluiten op een ingang

Op één NO/NC alarmingang kunnen meerdere sensoren worden aangesloten. Een normaal gesloten ingangscontact plaatst u in serie, een normaal open contact parallel. Op deze manier zal een geactiveerde sensor tot een ingangsalarm leiden. Aangezien er één tekst per ingang is, geeft dit geen specifieke informatie over de geactiveerde sensor.


Hoe lang mag de draad van een sensor zijn?

De maximaal toegestane lengte van de draad van een sensor hangt af van het type signaal, de draaddikte en kwaliteit van de draad:
– geleidende koperdraad voor potentiaalvrije signalen: max. 100 meter bij dunne draad; zie info.
– digitale verlengkabel voor Mobeye watersensor, temperatuursensor: zie info.


Hoe stel ik een melding in voor alarmherstel?

Voor een aantal apparaten, zoals de Mobeye PowerGuard (CM4100) en Mobeye CM-Guard (CM4000), is de melding voor het alarmherstel op ingang 1 en ingang 2 niet standaard ingesteld. Dit kan als volgt:
– zet de unit in programmeerstand
– stuur volgende sms naar de unit: 1111 IN1RESET:SEND
– stuur volgende sms naar de unit: 1111 IN2RESET:SEND
Bij gebruik van Mobeye Internet Portal: het apparaat stuurt een herstelmelding naar de Mobeye Internet Portal, die deze als standaard alarmhersteltekst doorstuurt naar de “alarm” contactpersonen (sms/e-mail, niet per push-app of oproep). Om hiervoor een specifieke tekst in te voeren, raadpleeg Mobeye.
Bij standalone gebruik: het apparaat stuurt een herstelmelding als sms. Wijzig de tekst voor ingang 1 via 1111 TEXT5:xxx (met xxx uw eigen tekst), voor ingang 2 via 1111 TEXT6:xxx. Check de teksten via 1111 TEXT? en de actieregels via 1111 ARLREPORT?


Hoe voorkom ik flippergedrag of vals alarm?

Als het alarmsysteem onterecht kort achter elkaar alarm en alarmherstel detecteert, is het raadzaam een ingangsvertraging te programmeren.
Als het uitgangscontact van de sensor meerdere signalen geeft in alarmstatus, is het raadzaam een inactieve tijd op de ingang te programmeren.


Het kalibreren van analoge ingangen

De analoge ingangen van de Mobeye apparaten zijn vooraf gekalibreerd. Voor de CM4600 en CML4055 is dit op 0V en 48V gebeurd. Voor een nog nauwkeurigere meting kalibreert u de ingang op de alarmwaarde, met behulp van een (geijkte) spanningsgever. Zorg dat het apparaat in programmeermodus staat en dat het ingangstype op AN is ingesteld. Voer een continue spanning aan op de ingang. Stuur de volgende sms naar het apparaat:
Voor ingang 1, indien de ijkwaarde 12V is, code 1111:
1111 CALIBRATE1:12
Vraag direct daarna de status op om de waarde te controleren: 1111 STATUS?
Voor ingang 2, indien de ijkwaarde 12V is, code 1111:
1111 CALIBRATE1:12


Oudere handleidingen

Op de pagina documentatie vindt u de actuele handleidingen.


Declaration of Conformity

De Declaration of Conformity staat achter in de producthandleiding. Op de pagina documentatie vindt u de actuele handleidingen.