Bewaking op afstand, juist nu

Erop uitgaan is recent in een ander licht komen te staan. Deels thuiswerken is een blijver. En in combinatie met klimaatbewustzijn, is het zaak ook verplaatsingen te minimaliseren.

Bijna dagelijks helpen we onze klanten om meer installaties en situaties op afstand te bewaken met Mobeye producten. Want nog altijd worden veel inspecties ter plekke gedaan. Een dagelijkse ronde langs waterpompen om te controleren of de put niet volloopt. Een rit langs de elektriciteitsmasten om rode storingslampen op te sporen. Controle op AED-kasten of de inhoud nog aanwezig is. Het waterniveau controleren in vuilwatertanks. Persmachines controleren op de vulgraad.

De voorbeelden zijn onuitputtelijk. De gemene deler is helder; in alle voorbeelden is bewaking op afstand mogelijk. Met een simpel en betrouwbaar apparaat, dat de situatie met eenvoudige sensoren in de gaten houdt. Dat inzichtelijk maakt wat de status is. En direct alarmeert als de situatie verandert. Bewaking op afstand zorgt ervoor dat u eerder op de hoogte bent dan u bij een ingeplande controleronde zou zijn geweest. U kunt dus altijd gerust zijn. En u hoeft veel minder inspectierondes uit te voeren.

Goed voor de gezondheid, goed voor het milieu en goed voor uw agenda.

Wilt u een installatie of situatie op afstand bewaken?
Raadpleeg Mobeye voor meer informatie.