Support voor uw Mobeye inbraaksysteem

Op deze pagina vindt u hulp voor de Mobeye i110, Mobeye Argos en Mobeye Buitenmelder.
Klik op het icoon voor informatie over het onderwerp.

How to

Hulp bij problemen
 • het opsporen van fouten
De simkaart
 • het plaatsen van de simkaart
 • keuze voor de simkaart
In- en uitschakelen
 • programmeercode vs user code
 • automatisch in- en uitschakelen
  kan ik op afstand in/uitschakelen?
 • ik ben mijn programmeercode kwijt
De bewegingssensor
 • wat is passief infrarood?
 • wat is de beste positie?
 • wat te doen bij vals alarm?
 • moet ik het alarm resetten?
De Mobeye Argos in- en uitgangen
 • meerdere sensoren per ingang
 • aansluiten van sirene of flitslicht
 • wat is een relaisuitgang?
Toelichting van het LED gedrag
 • LED gedrag (i110/Argos)
 • LED gedrag (Buitenmelder)
Vervanging van batterijen
 • hoe vaak de batterijen vervangen?
 • welk merk batterijen?

FAQ

Waar vind ik productdocumentatie?
 • handleidingen
 • oudere handleidingen
 • datasheets
 • verschillen tussen i110 en Argos
 • CE declaration of conformity
Waar kan ik een product aanschaffen?
 • verkoopinformatie
Waar vind ik informatie over de portal?
 • informatie en intro-video
 • registratie- en gebruikershandleiding
 • prijsinformatie simkaarten
 • meer support voor de portal

Vraag en antwoord

Hoe de simkaart te plaatsen?

Zie het plaatje voor de vier stappen:


Programmeercode vs gebruikerscode

De Mobeye Argos en Mobeye i110 hebben een programmeercode en een gebruikerscode. Met de programmeercode wijzigt u de instellingen en kunt u in- en uit te schakelen. De fabriekscode is “1111”. Wijzig deze bij ingebruikname naar een eigen code. De gebruikerscode is om alleen in- en uit te schakelen. Hiermee kan men geen instellingen wijzigen. De fabriekscode is “8888”. Als het systeem met de ge­brui­kerscode is ingeschakeld, dan moet het hiermee uitgeschakeld worden. Hetzelfde geldt voor de programmeercode; de code waarmee is ingeschakeld is dezelfde als voor het uitschakelen.


Automatisch in- en uitschakelen

De Mobeye Argos en Buitenmelder CMVXI-R kunnen automatisch in- en uitschakelen via een tijdschema. Dit gebeurt als het ingestelde tijdstip “gepasseerd” wordt. Het systeem is nog steeds handmatig aan- of uit te zetten.
Voorbeeld: het systeem gaat om 8.00 uur uit, conform schema. U zet het zelf al uit om 7.30; om 8.00 uur blijft het uit.
Voorbeeld: het systeem gaat om 18.00 uur aan, conform schema. U kunt u dit handmatig al eerder doen. Door het schema weet u zeker dat het systeem ’s avonds actief is, ook als u vergeet dit handmatig te doen.
Let op: u kunt niet om 17.30 handmatig voorkomen dat het om 18 uur aan gaat, dat kan alleen door het schema te wijzigen.
Er zijn twee tijdschema’s instelbaar, die u toewijst aan de dagen van de week. Hierbij geldt maandag als dag “1”.
Voorbeeld: op doordeweekse werkdagen uit, ’s nachts en in het weekend aan:
Inschakelschema1: 1800, uitschakelschema1: 0700, DAYS1:12345
Toelichting: op vrijdag 18.00u gaat het systeem aan, op maandag 7.00u uit. Schema 2 wordt niet gebruikt.
Voorbeeld: op doordeweeks overdag en zaterdagmiddag uit, ’s nachts en op zondag aan:
Inschakelschema1: 1800, Uitschakelschema1: 0700, DAYS1:12345
Inschakelschema2: 1700, Uitschakelschema1: 1400, DAYS2:6


Op afstand in- en uitschakelen

Bij een batterijgevoed Mobeye apparaat staat de GSM-module uit in de standby modus. Het systeem is dan wel waakzaam om inbraak te detecteren en door te melden, maar is niet benaderbaar op afstand. Als het systeem externe voeding heeft (mogelijk voor de Mobeye Argos en Buitenmelder), is de GSM-module altijd open en kunt u in- en uitschakelen via een sms-commando. Via de Mobeye Internet Portal zijn er extra opties. De doormeldingen zijn daar aan te passen. Ook kan voor de Mobeye Argos een “activeer” of “deactiveer” commando klaargezet worden, die na de eerstvolgende testmelding uitgevoerd wordt.


Het resetten van de programmeercode

Als u de programmeercode bent vergeten voor de Mobeye i110 of Argos, dan kunt u ons raadplegen om deze terug te zetten naar fabrieksinstelling. Hierbij zullen de instellingen niet wijzigen, enkel de code gaat terug naar “1111”.


Wat is de beste positie voor het alarmsysteem?

Voor de plaatsing van het alarm is begrip over passief infrarood straling van belang. Passief infrarood kijkt niet door ramen heen. Het merkt een “bewegende warmtebron” op. Let dus op bij tocht, smeulende haardvuren en klepperende brievenbussen; deze kunnen verstorend werken. Vermijd direct zonlicht op de lens, ook door een raam. Kleine dier (spinnen, vliegen) zijn geen probleem, zolang ze niet op de lens zitten. Een hond zal wel gezien worden door de Mobeye i110 en Argos. Wend de lens dus af van de plaats waar deze komen (een hond blijft meestal laag), liefst in een ander vertrek.
De Mobeye Buitenmelder is immuun voor verstoringen zoals bladeren, sneeuw, koplampen. Vogels, katten en (kleine) honden worden ook niet gezien, doordat het apparaat twee detectoren heeft. Pas als beide iets waarnemen, is het gevalideerd en volgt alarm. De Mobeye Buitenmelder dient op 1,5 meter hoogte gehangen te worden, om de dubbele detectie goed te laten werken.


Wat te doen bij een vals alarm?

Een loos alarm kan optreden door een gebruikersfout. Een vals alarm komt door een verstorende bron. Om te voorkomen dat een alarmmelding niet serieus wordt genomen, moet een vals alarm altijd begrepen worden en de oorzaak weggenomen. Zie “de beste positie …” voor tips. Als u twijfelt over het apparaat zelf, leg het dan een tijdje op een plaats waar het niets kan zien (in een kast of in het doosje), waarbij het systeem aan staat.


Na een alarm is resetten niet nodig

Na een inbraakdetectie en de doormelding zal het Mobeye inbraakalarm 5 minuten inactief zijn en geen nieuwe bewegingen waarnemen. Hierna staat het vanzelf weer op scherp. Het hoeft dus niet handmatig gereset te worden. Wel zo veilig. In de Mobeye Argos en Buitenmelder is deze inactieve periode te wijzigen.


Meerdere sensoren aansluiten op een ingang

Op één NO/NC alarmingang kunnen meerdere sensoren worden aangesloten. Een normaal gesloten ingangscontact plaatst u in serie, een normaal open contact parallel. Op deze manier zal een geactiveerde sensor tot een ingangsalarm leiden. Aangezien er één tekst per ingang is, geeft dit geen specifieke informatie over de geactiveerde sensor.


LED gedrag (Argos en i110, buitenkant)

 • LED knippert eenmaal rood bij inschakelen, een aflopende toon klinkt
  Het apparaat is niet verbonden met de Mobeye Internet Portal en er is geen geldig telefoonnummer ingevoerd.
 • LED is rood na menufunctie 10, 21 of 512
  GSM-module zoekt netwerkverbinding.
 • LED is continu groen
  Het apparaat heeft netwerkverbinding.
 • LED blijft rood
  De code is 3 keer verkeerd ingevoerd. Het apparaat blijft 10 minuten geblokkeerd. Wacht of herplaats de batterijen.
 • LED knippert snel
  Het apparaat communiceert met de Mobeye Internet Portal.
 • LED knippert rood bij inschakelen
  Er is geen geldige simkaart geplaatst of de simkaart is geblokkeerd. Wijzig de “puk” in een gewone telefoon.

LED gedrag (binnenkant, naast simkaarthouder)

 • LED knippert 1 seconde aan / 1 seconde uit
  GSM module zoekt netwerkverbinding. Als dit lang blijft duren, is er iets mis met de simkaart of is er geen netwerk beschikbaar. Als de lampjes helemaal uit gaan binnen 1 minuut zonder netwerkverbinding te maken, kan het duiden op te lage batterijspanning.
 • LED knippert 1 second aan, 3 seconde uit
  GSM-module heeft netwerkverbinding.

Vervangen van batterijen

Als een apparaat volledig batterijgevoed werkt, zonder externe spanning, behoren de batterijen minimaal een jaar mee te gaan. Dit is zelfs bij een dagelijkse (test)melding. Als het GSM-bereik ter plaatse zwak is, kan dit korter zijn. Net als iedere mobiele telefoon, zal de interne GSM-module het vermogen opvoeren om toch signaal te kunnen vinden. Dit heeft invloed op het batterijgebruik.
Als een apparaat extern gevoed is en de batterijen als back-up bij stroomuitval worden gebruikt, gaan ze veel langer mee. Voor de nieuwste Mobeye apparaten is dit meer dan 3 jaar.
Bij lage batterijspanning volgt een melding. Bij apparaten die verbonden zijn met de Mobeye Internet Portal is dit in de vorm van een “service melding”. Als deze is gemist, is het uitblijven van een testmelding (“keep alive”) een tweede indicator. Een apparaat dat standalone werkt, stuurt de lage batterijmelding naar het eerste telefoonnummer (TEL1).


Oudere handleidingen

Op de pagina documentatie vindt u de actuele handleidingen. Zoekt u een handleidingen voor een eerdere versie? Raadpleeg ons.


Declaration of Conformity

De Declaration of Conformity staat achter in de producthandleiding. Op de pagina documentatie vindt u de actuele handleidingen.